ustaw jako startową dodaj do ulubionych
Strona
O serwisie


PROSTA OBSŁUGA FORMULARZY


PROSTA OBSŁUGA FORMULARZY kierowanych na e-mail bez udziału progamów pocztowych (funkcja naszego serwera)
 • jak zrealizować wysyłanie e-maili ze strony bez udziału programu do obsługi poczty elektronicznej ?
to po prostu szczególny przypadek formularza do wprowadzania danych
 • jak dokonać obsługi formularzy wysyłanych ze stron WWW?
 1. utworzyć na serwerze plik o dowolnej nazwie i rozszerzeniu .f2m
 2. plik.f2m zawiera niezbędne do prawidłowego działania mechanizmu definicje parametrów - przykład poniżej
 3. teraz już tylko wystarczy zapytania z danego formularza kierować do odpowiednio przygotowanego wcześniej pliku.f2m

Liczba plików.f2m w serwisie nie jest limitowana - wystarczy, że będzie miejsce na serwerze ;-)

Przykładowa definicja pliku.f2m wraz z komentarzami znak ' # ' na początku wiersza oznacza komentarz dla danej linii tekstu

parametr = wartość


plik.f2m


# na ten adres spływać będą zapytania z formularza
dokogo = adres@email.pl

# taki będzie temat wiadomości
temat = Wiadomosc testowa

# słowny opis adresu źródłowego
from_text = Serwis WWW

# źródłowy adres e-mail wiadomości
from_email = serwis_www@adres.pl

# sposób realizacji potwierdzenia nadania wiadomości
# 1 - strona potwierdzenia w postaci zwykłego pliku HTML, realizowna na zasadzie przekierowania do dokumentu .html (adres dowolny, wymagana bezwzględna scieżka do pliku)
# 2 - strona potwierdzenia interpretowana i załączana do skryptu PHP (include, wymagana względna ścieżka do pliku)
typ_wyniku = 2

# dodatkowe parametry dla typ_wyniku=1
# adres bezwzględny dokumentu wczytującego się na sukces
strona_wynik_html_ok = http://www.adres.pl/sukces.htm

# adres bezwzględny dokumentu wczytującego się na błąd
strona_wynik_html_error = http://www.adres.pl/blad.htm

# dodatkowe parametry dla typ_wyniku=2
# adres względny dokumentu załączanego na sukces
strona_wynik_plik_ok = sukces.inc

# adres względny dokumentu załączanego na błąd
strona_wynik_plik_error = blad.inc

W przypadku załączania plików potwierdzenia operacji (typ_wyniku=2), z poziomu ich kodu jest dostęp do zmiennej ($f2m_wynik) przechowującej stan operacji, co umożliwia np. kierowanie odpowiedzi na sukces i błąd do tego samego pliku i warunkową reakcję na te zdarzenia.
znaczenia wartości zmiennej $f2m_wynik

 1. wiadomość wysłana poprawnie,
 2. niepoprawny format adresu email,
 3. nieokreślony błąd podczas wysylania emaila
PRZYKLADY (pobierz wszystkie)


formularz.htm (pobierz)
<HTML>
  <BODY>

   <FORM NAME=formularz METHOD=post ACTION=zapytanie.f2m>

   Imie: <INPUT NAME=imie TYPE=text><BR>

   Nazwisko: <INPUT NAME=nazwisko TYPE=text><BR>

   Adres e-mail: <INPUT NAME=email TYPE=text><BR>

   Adres do korespondencji: <INPUT NAME=adres TYPE=text><BR>

   Telefon: <INPUT NAME=telefon TYPE=text><BR>

   <BR>

   <INPUT NAME=wyslij TYPE=submit VALUE="Wyslij >>>"><BR>

   </FORM>

  </BODY>
</HTML>


zapytanie.f2m (pobierz)
(obsluga potwierdzenia na zasadzie przekierowania)
dokogo=adres@email.pl

temat=Wiadomosc testowa

from_text=Serwis WWW

from_email=serwis_www@adres.pl

typ_wyniku=1

strona_wynik_html_ok=http://www.adres.pl/sukces.htm

strona_wynik_html_error=http://www.adres.pl/blad.htm


sukces.htm (pobierz)
<HTML>
  <BODY>

   Wiadomosc zostala wyslana

  </BODY>
</HTML>


blad.htm (pobierz)
<HTML>
  <BODY>

   Problem z nadaniem wiadomsci

  </BODY>
</HTML>


zapytanie2.f2m (pobierz)
(obsluga potwierdzenia załączana do skryptu PHP)
dokogo=adres@email.pl

temat=Wiadomosc testowa

from_text=Serwis WWW

from_email=serwis_www@adres.pl

typ_wyniku=2

strona_wynik_plik_ok=odpowiedz.inc

strona_wynik_plik_error=odpowiedz.inc


odpowiedz.inc (pobierz)
<HTML>
  <BODY>

Status operacji: 

<? // poczatek skryptu PHP

switch ($f2m_wynik) {

  case 1:

   echo "Wiadomość wysłana poprawnie";

   break;

  case 2:

   echo "Niepoprawny format adresu email";

   break;

  case 3:

   echo "Nieokreślony błąd podczas wysylania emaila";

  break;

}

// koniec skryptu PHP

?>

  </BODY>
</HTML>¤   © P.I. PUNKT Sp. z o.o.   ¤   e-mail: bok@punkt.pl   ¤   powered by GAD   ¤