ustaw jako startową dodaj do ulubionych
Strona
O serwisie


Co to jest WEB@dmin?


 Web@dmin jest to mechanizm, który za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych, daje możliwość zdalnego zarządzania własnymi usługami "hostingowymi" (utrzymaniowymi) na serwerze PUNKT. W szczególności chodzi o administrowanie kontami poczty elektronicznej (e-mail) i serwisami WWW. W celu skorzystania z udogodnień jakie ten mechanizm oferuje wystarczy dysponować dostępem do Internetu i danymi użytkownika (login) wchodzącego w skład funkcjonującego systemu posiadającego np. adres e-mail. Oczywiście zakres, oferowanych mu z poziomu systemu, funkcji zależy od przydzielonych praw dostępu. Pieczę nad obsługą domeny głównej, sprawuje administrator domeny, który decyduje m.in. o składzie użytkowników do niej należących i przydziela im odpowiednie prawa. Użytkownik natomiast decyduje o ustawieniach i spełnianych przez system funkcjach, tylko i wyłącznie w obrębie własnych zasobów. Jeśli zostały mu przydzielone odpowiednie prawa (w szczególności prawo do tworzenia nowych użytkowników), to może on również pełnić funkcję administratora własnej poddomeny. Brzmienie takiej poddomeny i taki sposób wykorzystania WEB@dmina zostany opisane tutaj.
¤   © P.I. PUNKT Sp. z o.o.   ¤   e-mail: bok@punkt.pl   ¤   powered by GAD   ¤