ustaw jako startową dodaj do ulubionych
Strona
O serwisie


STATYSTYKI SERWISU


Statystyki serwisów, prezentowane przez Webalizer:
  • generowane są przyrostowo na podstawie historii odwiedzin serwisu, notowanej automatycznie od czasu jego uruchomienia,
  • obejmują okres ostatnich 12 miesięcy,
  • uruchomić je można z poziomu WebAdmina - tutaj odpowiedni link,; UWAGA! pierwsze dane od momentu ich uruchomienia pojawią się dopiero nazajutrz, gdyż generowane są raz dziennie (w nocy),
  • dostęp do szczegółowej statystyki z danego miesiąca uzyskujemy klikając odpowiednie linki ze strony głównej statystyk.
Kolumny tabeli:

Lokalizacje - liczba unikalnych źródłowych adresów IP - tyle osób z różnych lokalizacji odwoływało się do serwisu,
 KB - liczba pobranych z serwisu danych (w 1kB = 1024Bajty),
 Wizyty - określane są na postawie różnicy czasu pomiędzy kolejnymi odwołaniami z tego samego adresu IP. Jeżeli różnica ta jest większa niż 30min. to zliczana jest kolejna wizyta, oczywiście pierwsze odwołanie z nowego adresu IP jest od razu traktowane jako kolejna wizyta,
 Strony - liczba wywołań dokumentów typowo HTML'owych - głównie pliki z rozszerzeniami *.htm/*.html/*.php
 Pliki - liczba wywołań wszystkich plików, niezależnie od ich typu (w tym zdjecia, css, itp.)
 Wywołania - liczba wszystkich odwołań do serwisu, innymi słowy liczba wszystkich prawidłowych wpisów w pliku historii. Składają się na nie odwołania do wszystkich typów plików, wywołania tego samego pliku z różnymi parametrami, itp.


Opis raportów w szczególowej statystyce miesiecznej:

Statystyka w miesiącu - podsumowania danych z całej statystyki, oraz wartości średnie dzienne oraz wartości maksymalne,
Wywołania według kodu odpowiedzi - liczba odwołań z podziałem na kody odpowiedzi serwera,
Dzienne statystyki - informacje o odwołaniach w poszczególnych dniach miesiąca,
Godzinowe statystyki - dobowy rozkład odwołań, obejmujący aktualny miesiąc,
Pierwsze 30 z ogólnej liczby ... URLi - lista najczęściej składanych do serwisu zapytań (wg ilości odwołań),
Pierwsze 10 z ogólnej liczby ... URLi wg KB - lista zapytań, które wygenerowały największy ruch danych (z serwisu),
Pierwsze 10 z ogólnej liczby ... stron wejsciowych - lista stron, od których użytkownicy najczęściej rozpoczynają oglądanie serwisu,
Pierwsze 10 z ogólnej liczby ... stron wyjsciowych - lista stron, na których uzytkownicy najczęściej kończą oglądanie serwisu,
Pierwsze 30 z ogólnej liczby ... lokalizacji - lista najaktywniejszych, pod kątem odwołań, lokalizacji źródłowych (adresów IP),
Pierwsze 10 z ogólnej liczby ... lokalizacji wg KB - lista lokalizacji, które wygenerowały największy ruch danych (z serwisu),
Pierwsze 30 z ogólnej liczby ... krajów - lista odwołań do serwisu z podziałem na kraje.¤   © P.I. PUNKT Sp. z o.o.   ¤   e-mail: bok@punkt.pl   ¤   powered by GAD   ¤